top of page

Hem / Utomhus / ​​Styrning för is och snösmältning

Styrning för is och snösmältning

En intelligent allt-i-ett-lösning för is och snösmältning lämplig för alla applikationer som använder vatten- eller elvärme. Optimal drift säkerställs genom driftkontroll, vilket gör systemet både effektivt och ekonomiskt. 
ETO2 ger möjlighet till snösmältning - det gröna vägen.

SÄKRAR MINIMAL ENERGIFÖRBRUKNING
Snösmältningssystemet aktiveras endast när utomhustemperaturen sjunker under den valda inställningen och snö eller is detekteras av sensorerna. Energi används när den absolut behövs.

 

ETOR 55.png

ETOR-55 

För hängrännor - ETO2-4550, ETOR-55 och ETF-744/99ETOR-sensorn är designad för installation i hängrännor,stuprör etc. ETOR-sensorer känner av fukt, medan ETFsensorer mäter temperatur.

 

Hängrännsensor för fuktdetektor Givaren mäter endast fukt och monteras i kombination med utomhustemperaturgivaren, ETF, för temperaturdetektering.

ETF-744

Sensorn ETF-744/99 är lämplig för mätning av utomhustemperatur, och används normalt i kombination med ETOR rännsensorer

ETOG-55_edited.png

ETOG-55

Marksensorn, typ ETOG-55, är designad för inbäddning i ytan utomhus. Sensorn känner av både temperatur och fukt. 
Sensorn monteras där snö- och isproblem normalt uppstår.

ETOG-56 

Marksensorn, typ ETOG-56, är designad för inbäddning i utomhusmed hjälp av ETOK-1 sensorrör. Marksensorn känner av både temperatur och fukt.Givarröret, typ ETOK-1, är ett monteringsrör för ETOG-56, som levereras med en träplugg för att täcka ETOK-1-hålet under installationen.


Två ETOG-56 marksensorer kan anslutas till ETO2-4550 Controller för att hålla stora områden isfria, även om de utsätts för en rad olika förhållanden. 

ETOG-56_edited.png
bottom of page