top of page

GDPR - Sekretesspolicy

Amik Golvvärme vill, såsom personuppgiftsansvarig enligt allmänna dataskyddsförordningen, på
detta sätt informera Dig om behandling av personuppgifter vid Amik Golvvärme. Allmänna
dataskyddsförordningen syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks
genom behandling av personuppgifter.


Insamling och utlämnande av uppgifter Personuppgifter samlas i första hand in direkt från Dig i
samband med att avtal träffas. Uppgifter kan även inhämtas från andra källor sedan avtal ingåtts.
Dessutom sker en löpande registrering av affärstransaktioner och fortlöpande kontakter Du har med
Amik Golvvärme.


Cookies Amik Golvvärme använder sig av cookies på våra webbsidor i syfte att se hur webbplatsen
används och att anpassa webbplatsen för Din användning. Cookies kan inte komma åt, läsa, eller på
något sätt ändra någon annan data på Din dator. De flesta webbläsare är från början inställda på att
acceptera cookies. Om Du vill går det att blockera cookies, antingen alla eller bara från specifika
webbplatser.


Lagring Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att
fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Således gallras uppgifterna när till exempel ett
kundförhållande har upphört. Uppgifterna kan dock behöva sparas för annat ändamål, till exempel
för bokföringsändamål.


Kundens rättigheter Om Du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas av Amik
Golvvärme kan Du skriftligen begära detta genom en egenhändigt undertecknad ansökan ställd till
nedan angiven adress. Detta är kostnadsfritt en gång per år. Till samma adress kan Du också anmäla
om Du motsätter Dig att personuppgifterna används för direktmarknadsföringsändamål samt om Du
vill återkalla ett samtycke. Begäran om rättelse av personuppgift kan också göras till denna adress.


Amik Golvvärme
Nålvägen 5
931 57 Skellefteå

bottom of page